NB_NBZ-7_150909_foto

Een echte energiewinkel, nieuwe vormen van financiering, prikkels om te gaan isoleren, gebruik maken van life-events en een campagne: 5 concrete onderwerpen waar 40 bewoners en ondernemers uit Zeist op 2 september hun hersens over kraakten. De bijeenkomst was de 4e van het Samenwerkingsverband Energie Zeist (SEZ) en vond plaats bij de Triodosbank. Deze groep is ontstaan op initiatief van de gemeente Zeist en WattsNext (de bewonersbeweging voor energiebesparing) en omvat een brede groep betrokkenen die zich bezig houdt met plannen voor de versnelling van de verduurzaming van bestaande woningen.

In de achterliggende periode heeft SEZ hiervoor een plan opgesteld. Verder is de groep betrokkenen en geïnteresseerden gegroeid naar ruim 100. De groep bestaat nu uit bewoners, banken, bouw- en installatiebedrijven, adviseurs, energiespecialisten, hogeschool Utrecht; een zeer diverse groep met veel kennis die benut wordt. Het Samenwerkingsverband gaat volop verder. Toezeggingen zijn er vanuit diverse partijen, waardoor SEZ echt stappen kan zetten. SEZ gaat op zoek naar energie ambassadeurs; dit zijn getrainde vrijwilligers die buurtgenoten vrijwillig informeren over de mogelijkheden. Zij zullen worden ondersteund door een coördinator. Daarnaast hebben banken al toegezegd het samenwerkingsverband actief te ondersteunen.

Op 29 september komen de werkgroepen weer bijeen om met elkaar de voortgang te delen. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen of wilt u meer weten? Laat uw interesse of vraag weten via zeist@zeist.nl

Bron: Nieuwsbode Zeist 9 september 2015 – pag.7