foto-zomerborrel

BUURTINITIATIEVEN

ALGEMEEN

WattsNext kan Buurtverenigingen die aan de slag willen met duurzame initiatieven in de wijk of bewoners die een duurzaam buurtinitiatief willen starten via de community op weg helpen. Kijk hieronder voor voorbeelden van een energiebesparingscampagne, collectieve inkoopactie, energiecoaches en projecten rond de collectieve opwek van zonne-energie.

Hebben jullie voorbeelden, ideeën, contacten of gewoon een zetje nodig? Stuur een mail.

GEREALISEERDE PROJECTEN

Collectieve inkoopactie voor zonnepanelen in de Pedagogenbuurt.

Lees hier meer over de aanpak.

Resultaat: 20 huishoudens hebben meegedaan aan deze collectieve inkoopactie.

Coöperatie SpoorZon: zonnepanelen op Jenaplanschool Het Spoor

logo-spoorzonOp het dak van Jenaplanschool Het Spoor is in november 2013 een zonnepanelensysteem gerealiseerd en via een informatiepaneel in de hal van de school kan de opwek van de zonne-energie en het elektriciteitsverbruik van de school worden gevolgd. Het zonnepanelen systeem wordt geëxploiteerd door de buur tcoöperatie SpoorZon. Zie voor meer informatie over dit collectieve opwek project en de aanpak: www.spoorzon.nl

Isolatieloket Wilhelminaparkbuurt 2011

Een collectief project gericht op advies (EPA scans) en het uitvoeren van bepaalde isolerende maatregelen. Wel maatwerk per huishouden.

De aanpak bestond uit het informeren en interesseren van bewoners voor isoleren (en opwek via zonnecellen, een ander project) via bewonersbijeenkomsten en een flyer. Dit is de vraagkant. Aan de aanbodkant heeft een kleine werkgroep een energieadviesbedrijf geselecteerd en goede afspraken kunnen maken over korting op adviezen en korting op maatregelen indien die via de energieadviseur uitgevoerd kunnen worden. Dit heeft geleid tot 15 adviezen en diverse maatregelen. De ervaringen met de adviseur en de ingeschakelde bedrijven zijn goed. De adviseur is nog steeds actief op dit gebied en wordt zo nu en dan nog ingeschakeld door huishoudens uit de wijk. Een soort na-ijleffect. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met WattsNext en dan brengen we je in contact met de coordinator van deze buurtactie.

LOPENDE INITIATIEVEN

Energiebesparen in Couwenhoven

WattsNexter Doede doet een oproep aan WattsNexters en geinteresseerden die wonen in Couwenhoven met de begincijfers 40 tot en met 59, om samen met buurtgenoten de mogelijkheden te onderzoeken om energie te besparen en duurzame energie toe te passen. Zelf heeft hij al een en ander gedaan aan zijn huis en heeft nog meer plannen. Heb je interesse om aan te sluiten bij dit buurtinitiatief? Stuur dan een mail o.v.v. buurtintiatief Couwenhoven.

Buurtmobiliteit in Couwenhoven

Samen met je buren (deel)auto’s, elektrische fietsen en scooters gebruiken. Dat is slimmer, makkelijk en goedkoper. In het project Buurtmobiliteit organiseren bewoners met elkaar hun vervoer. Door gezamenlijk gebruik van auto’s, bakfietsen, e-bikes en dergelijke worden kosten en ruimte bespaard. En toch kan iedereen zich vervoeren op de momenten en wijze waarop hij of zij wil. Dezelfde of meer vrijheid dan nu, maar dan een stuk slimmer georganiseerd.

Wijnand Jonkers wil graag in zijn eigen buurt in Couwenhoven een buurtmobiliteit project opzetten. Hij gaat het wiel (hoe toepasselijk!) niet opnieuw uitvinden, maar heeft goed gekeken naar de ervaringen die in o.a. Utrecht en Amersfoort zijn opgedaan. Voordeel is ook dat er al deelauto’s zijn in Zeist (zie www.ritjeweg.nl), dus je hoeft niet vanaf nul te starten. In januari gaat Wijnand de behoefte in zijn buurt inventariseren. WattsNext gaat de komende tijd dit buurtinitiatief volgen.

Mocht u interesse hebben om mee te doen of dit in uw straat of buurt op te zetten, neem dan contact op met Wijnand, of WattsNext  o.o.v. buurtmobiliteit Couwenhoven.

foto delen auto